Despre mine

 

Am dorit să ofer prin acest blog o formă structurată și vizibilă a ceea ce am numit voiajul meu cultural între aceste două capitale, Paris și București,  convins de bogăția și de continuitatea acestui dialog în timp. Am ales ca ghid literatura. Cum ar fi putut să fie altfel pentru mine care port din totdeauna față de aceasta o iubire necondiționată ? Dintre toate experiențele intelectuale, cea care ține de inefabila alchimie a cuvintelor este, după părerea mea, cea mai formatoare dar și cea mai transformatoare.

Format la școala acestor două limbi moderne, româna și franceza, precum și la cea a limbilor clasice, am învățat să conjug rigoarea retoricii cu frumusețea luminoasă a etimologiei și a polisemiei, acest joc care face din cuvinte curcubeiele unei inegalabile diversități și prospețimi, adevărate baghete magice capabile să construiască punți între real și imaginar, să sondeze profunzimile sufletului și să facă din întreaga omenire o materie demnă de visare, de gândire, de admirație și de iubire.

Am avut șansa șa predau literatura – meserie care necesită o vocație aptă să formeze conștiințele și să ofere elevilor un bogat bagaj intelectual și reperele necesare verticalității lor intelectuale. Exersez activitatea mea de critic literar cu aceeași pasiune, adresându-mă de data aceasta unui public mai larg dar și mai exigent.

Dorința mea rămâne neschimbată: să fac un număr cât mai mare de cititori să îndrăgească literatura, această „unică oglindă capabilă să ne reflecteze imaginea fără să se spargă”, cum spune atât de bine unul din autorii mei preferați și prietenul meu, Yasmina Khadra.

Dan Burcea